“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA
valdes priekšsēdētājs Artis Jansons
2017. gada. 8.decembrī

“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA struktūrvienības
“Peldbaseinu komplekss” iekšējās kārtības noteikumi.

Definīcijas:
“Peldbaseinu komplekss” – telpu grupa, kas sastāv no koplietošanas telpām, 3 peldbaseiniem 2 stāvā, vīriešu un sieviešu ģērbtuvēm, skatītāju tribīnēm, treneru istabas, administrācijas telpas, darbinieku telpām un trešā stāva “Atpūtas zona”.
“Peldbaseinu zona” – “Lielais peldbaseins” – 25 m x 21 m, 8 celiņi, un divi “Mazais peldbaseins” – 10 m x 15 m.
“Atpūtas zona” – divi džakuzi, straumju baseins ar masāžām, sauna, krievu, turku pirtis, aromātiskā sauna, aukstais baseins, bērnu atrakciju baseins, “ūdens spaiņa duša”, atrakciju duša, labierīcības telpas.
Noteikumi stājās spēkā ar “VIDZEMES OLIMPISKĀ CENTRA” SIA struktūrvienības “PELDBASEINU KOMPLEKSS” faktisko ekspluatācijā nodošanas brīdi.

Novēlam Jums patīkamu atpūtu Valmieras Peldbaseinu kompleksā!

“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” LTD.
Chief of Board Artis Jansons
8th December 2017

“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” LTD. branch
“Complex of swimming pools” internal rules.

Definitions:
“Complex of swimming pools” – group of areas that consist of shared areas, 3 swimming pools in the 2nd storey, men and women’s dressing rooms, viewers’ stands, trainers’ area, administration’s area, employees’ area and 3rd storey “Recreation area”.
“Swimming pools’ area” – “The large swimming pool” – 25 m x 21 m, 8 lanes and two “Small swimming pools” – 10 m x 15 m.
“Recreation area” – two hot tubs, swimming pool with current and massages, sauna, Russian and Turkish bathhouses, aromatic sauna, cool swimming pool, children’s entertainment swimming pool, “water bucket shower”, entertainment shower, sanitary facilities.
The rules come into force when “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” LTD branch “COMPLEX OF SWIMMING POOLS” is in actual fact completed.

We wish you a pleasant rest at VOC “Complex of swimming pools”!